ഹെഡ്ഡാ ഗാബ്ള൪ (Hedda gabler) (Record no. 66016)

000 -LEADER
fixed length control field 01428nam a2200157 4500
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
ISBN 9788176388603
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number M839.822
Item number IBS/H
100 ## - MAIN ENTRY--AUTHOR NAME
Personal name ഹെ൯റിക് ഇബ്സ൯ (Ibson, Henrick)
245 ## - TITLE STATEMENT
Title ഹെഡ്ഡാ ഗാബ്ള൪ (Hedda gabler)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication തിരുവനന്തപുരം (Trivandrum)
Name of publisher ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (Kerala bhasha institute)
Year of publication 2011
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Number of Pages 117 p.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc <br/>പുരുഷാധിപത്യത്തിന്റെയും ആഹ്ലാദത്തിന്റെയും നിഴലുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടാനും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പോലും പുരുഷ മേല്കോയ്മയുടെ കീഴിൽ സമർപ്പിക്കാനും വിധിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീസമൂഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ത്രസിപ്പിക്കുന്ന പോരാട്ടവീര്യമാണ് അവരുടെ പ്രതിനിധിയായ ഹെഡ്ഡ ഗാബിലെർ ഈ നാടകത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical Term Norweygian play
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Ramn Pillai, G (tr.)
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type BK
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA)
Withdrawn status
Lost status
Damaged status
Holdings
Collection code Home library Shelving location Date acquired Cost, normal purchase price Full call number Accession Number Koha item type
Stack Kannur University Central Library Stack 02/02/2023 80.00 M839.822 IBS/H 57602 BK

Powered by Koha