ബഹുഭാഷസംസ്കാരം കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ മുൻനിർത്തി ഒരാന്വേഷണം (Phd thesis) (Record no. 39439)

000 -LEADER
fixed length control field 00615nam a22001337a 4500
082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Classification number 404.2
Item number SHE/B
100 ## - MAIN ENTRY--AUTHOR NAME
Personal name Shini.V
245 ## - TITLE STATEMENT
Title ബഹുഭാഷസംസ്കാരം കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ മുൻനിർത്തി ഒരാന്വേഷണം (Phd thesis)
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication Nileshwar
Name of publisher Dept. of Malayalam
Year of publication 2014
500 ## - GENERAL NOTE
General note 1. Phd preliminary thesis. 2. Phd thesis
650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Topical Term Malayalam language
-- linguistics
700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Sreedharan, A. M.
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type REF
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA)
Collection code Reference
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA)
Collection code Reference
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA)
Withdrawn status
Lost status
Damaged status
Current Location
952 ## - LOCATION AND ITEM INFORMATION (KOHA)
Withdrawn status
Lost status
Damaged status
Current Location
Holdings
Permanent Location Shelving location Date acquired Full call number Accession Number Koha item type
Kannur University Central Library Reference 2016-05-06 894 SHE/B PT464 REF
Kannur University Central Library Reference 2018-07-27 404.2 SHE/B T557 REF

Powered by Koha