ഷറഫുദ്ദീൻ,വി.കെ (Sharafudheen,V.K)

പോരാട്ടത്തിന്റെ പെൺവഴികൾ ;ഉണരുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ വാങ്മയചിത്രങ്ങൾ (Porattathinte penvazhikal;Unarunna sthreethwathinte vangmayachithrangal) - 2 - തൃശൂർ (Thrissur) സമത (Samatha) 2018 - 200p.


World women leaders
Women revolutionaries
Women empowerment

M305.42 / SHA/P

Powered by Koha