മാർക്കോസ്,വി.പി (Markose,V.P)

കർസോണി എന്ന സുറിയാനിമലയാളം (Karsoni enna suriyani malayalam) - 255p. - തിരൂർ (Tirur) തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാല (Thunchathezhuthachan malayalasarvakalasala) 2020

9788194087953


Suriyani malayalam
cultural linguistics
Christianity -malayalam language

M494.812 / MAR/K

Powered by Koha